FANDOM


Rzemieślnik krasnoludów

Rzemieślnik krasnoludów przydzielony do któregoś z budynku

Rzemieślnik - w SpellForce, Robotnik przydzielony do konkretnego budynku, wyspecjalizowany w jednym zadaniu:

  • budynek przemysłowy (chata drwala, kopalnia), zbiera minerały, żywność lub drewno, poluje na zwierzynę, może też być to zbieranie lenyi lub arii.
  • budynek przetwórczy (magazyn żywności, tartak), obsługuje dostawy podwajając produkcję
  • budynek armijny (np. Warsztat płatnerski), kuje broń i pancerze.

Rzemieślnik może być oddelegowany z konkretnego zadania do innego lub do statusu zwykłego robotnika.

Ciekawostki Edytuj