FANDOM


Northander - północna część ziem Królestwa Ludzi.

Terytorium te obejmowało niegdyś wszystkie tereny od północnego wybrzeża aż po miasto Mulandir na wschodzie. Od południa i zachodu tereny królestwa sięgały aż po Góry Wietrzne. Po przywołaniu, Northander tworzą ocalałe wyspy leżące na tych terenach.

Północną częścią Królestwa rządziło 5 rodów: Wulfgar, Leonidar, Utran, Hallit oraz Iskander (został zniszczony jeszcze przed przywołaniem). Podczas Wojen Runicznych oraz konfliktu z cieniami, Northander nie maił przywódcy, 4 rody utrzymywały między sobą sojusz każdy z nich mając osobnego przywódcę.

Ród Hallit utrzymywał również dosyć nietypowy sojusz z krasnoludami. Co pokolenie krasnoludy i ludzie z rodu Hallita odnawiali przymierze krwi, ramię w ramie broniąc terenów przed wrogami.