FANDOM


Norimar intro Norimar - kraina należąca do Barona Ortbrandta. Na północy znajduje się forteca niegdyś zbudowana przez krasnoludy. Południe jest niezamieszkane z powodu nałożonej na tą część krainy klątwy. Aby jej przeciwdziałać, ustawiono pochodnie z ogniem Tiary, których magia uniemożliwia odradzanie się ożywieńców. Norimar, jak wiele krain, jest również obiektem ataków kultu Czerwonego Boga.

Norimar
Typ Wzgórza
Poziom 3-6
Lokacja Fiara
Mieszkańcy Ludz., Oż.
Surowce Srebro, Kamień, Lenya
Portale Wodogrzmoty
Żelazne Pola
Kamienie
podróży
Brama Sokolego Zamku
Baron Ortbrandt
Posterunek Sokołów
Ruiny
Krypta Ożywieńców

Mieszkańcy Edytuj