FANDOM


Kopalnia (ludzie)
Kopalnia
Wymagania brak
Plan Od początku gry
Rasa Ludzie
Funkcja Zbiór surowców
Koszt 50 drewna
20 kamienia

Kopalnia - budynek produkcyjny do którego rzemieślnicy ludzi przynoszą rudę żelaza. Każda ruda żelaza dodaje dziesięć punktów żelaza do ogólnej liczby surowców.

Budynek obsługiwany przez maksymalnie 5 rzemieślników, wymaga obecności żelaza w pobliżu.

Żelazo jest jednym z głównych surowców wymaganych do szkolenia jednostek ludzi.

Huta zwiększa tempo wydobycia żelaza oraz przejmuje dostawy od wszystkich rzemieślników pracujących przy rudach żelaza.