FANDOM


Fiara de

Fiara przed przywołaniem (napisy w wersji niemieckiej)

Fiara - niegdyś największy oraz najbardziej zasiedlony kontynent w świecie Eo.

Fiara charakteryzowała się bardzo dobrymi warunkami klimatycznymi oraz żyznymi glebami. Północ otoczona była dwoma pasami gór: Górami Wietrznymi oraz Grimwarg. Wąskie przejście z północy między pasami gór tworzyło Bramy Królów. Południe Fiary pokrywały połacie Lasów.

Tereny Fiary zasiedlali głównie Ludzie, Elfy oraz Krasnoludy, potomkowie narodów przybyłych z Xu i Urgath. Po wojnie boskich strażników tereny zasiedliły również rasy mroku oraz inne stworzenia.

Po przywołaniu, Fiarę tworzą ocalałe szczątki lądów - wyspy oddzielone wodami niemożliwymi do przekroczenia.